Nơi làm việc

Hà Nội hoặc HCMC

Yêu cầu công việc

Là phụ trách tư vấn pháp chế tổng hợp bao gồm các thủ tục liên quan đến Giấy phép, các công việc liên quan đến Hợp đồng, và legal DD (Due-Diligence) của dự án M&A

+ Công việc thủ tục liên quan đến Giấy phép bao gồm cập nhật thông tin về các lĩnh vực của khách hàng, tìm hiểu mức giải trình rõ với cơ quan do cấp công văn hay tổ chức cuộc họp trực tiếp, với tư cách là đại lý của nhà đầu tư nước ngoài, và quản lý quy trình thủ tục với cơ quan.

+ Công việc liên quan đến Hợp đồng bao gồm soạn thảo, rà soát, đàm phán các loại Hợp đồng đơn vụ, song vụ, và các loại Thảa thuận bằng tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc Tiếng Nhật).

+ Có thể tham gia đến Legal DD sau khi thành thạo các loại công việc trên.

Viết báo cáo độc lập bằng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn và giám sát của Giám đốc hoặc EOE bên Nhật Bản.

Hỗ trợ hoạt động Chuyên viên tư vấn M&A, và bộ phận tư vấn hành chính và kế toán.

Yêu cầu tuyển dụng

・Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

・Có kinh nghiệm làm việc (1) ít nhất 3 năm trong ngành Luật, hoặc (2) dưới 3 năm *lần này Công ty sẽ tuyển dụng 3 người trở lên.

・Thành thạo tiếng Anh (viết bằng tiếng Anh) hoặc tiếng Nhật.

・Có Communication skill and Business manner (bao gồm business email writing).

・Có khả năng khai thác dữ liệu và giới thiệu trong Word, Excel và Power Point.

・Không từ bỏ luôn, có mục tiêu rõ ràng trong 2-3 năm nay.

・Năng động, Trung thực, Có ý thức chủ động học hỏi từ các chuyên gia và đại diện EOE, Giữ bí mật thông tin, Chịu được áp lực công việc.

Mức lương

・Thỏa thuận.

・Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thông tin liên hệ

eagle1vn [at] gmail [dot] com